Пројекат јаслене групе из објекта “Наша радост”

Leave a comment

Related Posts

Пројекат “Здравље”
У оквиру пројекта “Здравље” мешовита јаслена група из објекта “Срце” је истраживала шта је то здравље!
Read More
Пројекат “Стари обичаји и предмети”
С обзиром да живимо у мултиетничкој средини васпитачице групе пред полазак у школу су деци приближиле обичаје,старе предмете,јела и културе Бошњачког и Српског народа.
Read More