Учешће на манифестацији “Медијада” -деца из објекта “Валтер”