Дневни распоред

  • Home
  • Дневни распоред
ПУ "Миша Цвијовић" Пријепоље

Дневне активности установе

Kindori

1.

Пријем деце5,308,00

2.

Доручак8,008,30

3.

Активности везане за тему/пројекат8, 3011, 00

4.

Ужина11, 0011, 30

5.

Поподневне активности – одмор11, 3013, 30

6.

Ручак13, 3014, 00

7.

 Слободне aктивности14, 1516, 30

II смена

1.

Пријем деце14,3015,00

2.

Ручак15,3016,00

3.

Активности васпитно-образовног рада/пројекат16,0017,00

4.

Одмор17,0018,00

5.

Ужина18,0018,30

6.

Слободне активности18,3020,30

7.

Слободне активности и одлазак кући20,3022,30