Упис

Информације детета:

  Информације родитеља:

  Пажња! За упис детета потребно је понети следећа документа:

  1. Захтев родитеља за упис
  2. Попуњен упитник за родитеље
  3. Потврда педијатра да је дете здраво, након уписа детета у вртић

  Конкурс за упис деце 2023/04

   

  Захтев за упис деце у ПУ ”Миша Цвијовић” Пријепоље

  Корак по корак

  Информације о упису детета у Предшколску установу „Миша Цвијовић“ можете добити у рачуноводству на број 033/713-951.
  Дете може да се упише у вртић са навршених шест месеци, уколико предшколска установа располаже просторним и кадровским капацитетима за остваривање програма са децом раног узраста.
  Предшколска установа расписује конкурс, путем Е-УПРАВЕ почев од 1. до 30. априла текуће године. О самој процедури уписа потребно је да се информишете на веб презентацији свог града, општине или предшколске установе у коју желите да упишете дете. Информације о упису деце могу се добити и телефоном од саме предшколске установе а обавештења за родитеље истакнута су у периоду уписа, у сваком објекту предшколске установе.

  Приоритет за упис у предшколску установу имају деца из друштвено осетљивих група, као и деца запослених родитеља и редовних студената, треће и наредно дете, дете чије су браћа и сестре већ уписана у вртић.
  Дете можете пријавити преко услуге „еВртић“ на Порталу еУправа без иједног документа. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем електронског обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се подацима приступа аутоматски.

  У комуникацији са предшколском установом у коју желите да упишете дете, можете се информисати о могућности личног (непосредног) подношења пријаве за упис, као и о потребној документацији и начину њеног достављања.
  На веб презентацији своје општине или града можете потражити списак вртића на територији вашег града или општине. Информацију објектима предшколске установе можете потражити и у предшколској установи за коју сте заинтересовани.

  Припремни предшколски програм је обавезан и похађа се у години пред полазак у основну школу (у узрасту од пет и по до шест и по година). Похађање програма у трајању од 4 сата дневно, најмање девет месеци у години пред полазак у школу је бесплатно у јавној предшколској установи, односно основној школи која остварује овај програм.
  Након завршеног припремног предшколског програма установе издају уверење да је дете похађало овај програм.
  Деца из друштвено осетљивих група:
  - деца са сметњама у развоју
  - деца без родитељског старања
  - деца чија су оба родитеља запослена
  - деца самохраних родитеља
  - деца чија су браћа или сестре уписана у установу
  - остала деца

  Време уписа у вртић

  Директор предшколске установе расписује конкурс за упис деце у периоду од 1.4. до 30.4. сваке радне године за наредну радну годину.

  Током радне године може да се врши упис деце, ако у објектима установе постоје услови за то, односно, уколико има слободних места и расположивих капацитета и ако су родитељи поднели ЗАХТЕВ за упис детета путем Е-УПРАВЕ у термину када је то дозвољено, тј. од 1.4. до 30.4. текуће године.

  Деца се уписују у установу од 1. Септембра радне године, а након спроведеног јавног конкурса.

  Приликом пријема детета у Предшколску установу “Миша Цвијовић”, родитељ потписује Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе.

  Установа је дужна да најкасније до 15.6. текуће године сачини и објави прелиминарну ранг листу.

  Коначна ранг листа се објављује најкасније до 1.7. текуће године.