Питања и одговори

  • Home
  • Питања и одговори
Тражите одговоре на ваша питања?

Питања и одговори

Честа питања и одговори
Kindori

Корак по корак

Информације о упису детета у Предшколску установу „Миша Цвијовић“ можете добити у рачуноводству на број 033/713-951.
Дете може да се упише у вртић са навршених шест месеци, уколико предшколска установа располаже просторним и кадровским капацитетима за остваривање програма са децом раног узраста.
Предшколска установа расписује конкурс, обично у периоду април-мај за наредну годину. О самој процедури уписа потребно је да се информишете на веб презентацији свог града, општине или предшколске установе у коју желите да упишете дете. Информације о упису деце могу се добити и телефоном од саме предшколске установе а обавештења за родитеље истакнута су у периоду уписа, у сваком објекту предшколске установе.

Приоритет за упис у предшколску установу имају деца из друштвено осетљивих група, као и деца запослених родитеља и редовних студената, треће и наредно дете, дете чије су браћа и сестре већ уписана у вртић.
Дете можете пријавити преко услуге „еВртић“ на Порталу еУправа без иједног документа. Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем електронског обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се подацима приступа аутоматски.

Укомуникацији са предшколском установом у коју желите да упишете дете, можете се информисати о могућности личног (непосредног) подношења пријаве за упис, као и о потребној документацији и начину њеног достављања.
На веб презентацији своје општине или града можете потражити списак вртића на територији вашег града или општине. Информацију ообјектима предшколске установе можете потражити и у предшколској установи за коју сте заинтересовани.

Припремни предшколски програм је обавезан и похађа се у години пред полазак у основну школу (у узрасту од пет и по до шест и по година). Похађање програма у трајању од 4 сата дневно, најмање девет месеци у години пред полазак у школу је бесплатно у јавној предшколској установи, односно основној школи која остварује овај програм.
Након завршеног припремног предшколског програма установе издају уверење да је дете похађало овај програм.
Рефундација трошкова боравка детета у приватном вртићу може да се оствари у градовима или општинама који су донели одлуку о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у верификованој приватној предшколској установи. Како бисте сазнали да ли је рефундација могућа у вашем граду или општини, информишите се на веб презентацији свог града или општине.
Jединствени образовни број (ЈОБ) представља јединствену ознаку која се састоји од 16 карактера и која се додељује детету, ученику, одраслом и студенту приликом првог уписа у установу (предшколска установа, основна и средња школа, високошколска установа) у Републици Србији. То значи да дете већ приликом уписа у предшколску установу добија ЈОБ који ће га пратити током целокупног школовањакроз све нивое формалног образовања и васпитања и високог образовања у Републици Србији. ЈОБ се додељује у циљу заштите података о личности у процесу вођења педагошке евиденције и документације у електронском облику. ЈОБ представља кључ за повезивање свих података о детету, ученику, одраслом и студенту у Јединственом информационом систему просвете.

Захтев за додељивање ЈОБ може поднети искључиво установа.
Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) је систем у коме се, између осталог, воде евиденције о деци, ученицима, студентима и другим учесницима у образовном систему, у циљу подршке организовања, праћења и развоја система образовања и васпитања Републике Србије.

Држава на тај начин има потпуни преглед образовног система и целокупног тока образовања ученика, од момента уписа у предшколску установу до тренутка завршетка средње школе или факултета, односно добијања запослења.

ЈИСП ће омогућити увид у процес и квалитет образовања у оквиру самог образовног система, као што је успех који ученици појединачних школа постижу, да ли настављају школовање и у којим областима, за какво образовања и које струке се даље опредељују и слично. Тај систем ће бити повезан и са тржиштем рада, односно, биће доступни подаци који ће помоћи младим људима да знају колико брзо могу да очекују да ће наћи посао за сваки средњошколски профил и факултетски програм, колика је просечна дужина тражења посла, као и са којом просечном платом се запошљавају особе које су завршиле одређене школе/факултете.

Ови подаци и показатељи помоћи ће да се модернизује управљање и доношење одлука у вези са системом образовања на основу прецизних показатеља у циљу обезбеђивања квалитетног и ефикасног система образовања и васпитања, а деци и младима ће омогућити да своју будућност, образовање и избор професије бирају такође на основу јасних информација о томе шта могу да очекују након завршетка одређеног програма.. Такође, на основу ових информација, врши се рационализација финансирања и смањење административног оптерећења свих запослених у систему образовања и васпитања.

Пажња! За упис детета потребно је понети следећа документа:

  1. Захтев родитеља за упис
  2. Попуњен упитник за родитеље
  3. Потврда педијатра да је дете здраво
  4. Извод из матичне књиге рођених за дете

Време уписа у вртић

Предшколска установа у августу за текућу школску годину врши упис деце на захтев родитеља, а потом се деца распоређују по узрасту у васпитне групе и јаслице, у зависности од тога који објекат су родитељи одабрали.Приликом пријема детета у Предшколску установу "Миша Цвијовић", родитељ потписује Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе.

Последња измена 27.12.2021.

КАКО УПИСАТИ ВАШЕ ДЕТЕ У НАШ ВРТИЋ?

Заинтересовани сте за добро предшколско образовање за Ваше дете? Наш вртић је права одлука!